Aan alle miserie die corona met zich meebrengt, zitten ook best wat gouden randjes. Al is het maar dat kritische denkers en geëngageerde geesten net dat tikkeltje meer tijd en ruimte hebben om op nieuwsgierige vragen te antwoorden. Hier kan je terecht voor een overzicht van de averechtse coronababbels.

 

[1] Aan psychiater Dirk De Wachter vroeg ik onder andere of we dit momentum zouden kunnen grijpen om grondig te investeren in (geestelijke) gezondheidszorg en om de inzichten die nu worden opgedaan te verduurzamen en te komen tot een begripvollere samenleving.

 

Coronababbel met verdrietdokter Dirk De Wachter from De Averechtse.

 

[2] Schrijfster en opiniemaker Marian Donner deelde in alle vrijheid haar kritische kijk op het neoliberale ideaal, dat gerust gezien mag worden als de broeihaard van heel de coronamiserie. In de lockdown zelf ziet ze best wat collateral beauty. Schaamteloos stinken, bijvoorbeeld ;-)

 

Coronababbel met schrijfster Marian Donner from De Averechtse.

 

[3] De rol van ethiek in de zorg, hoe zit het daar eigenlijk mee? Stijgt onze morele stress? Zou corona een momentum kunnen zijn voor een inhaalbeweging en voor politieke moed? Wat is goede zorg? Zijn er ook gouden randjes aan de crisis? Brengt quarantaine bijvoorbeeld duurzaam begrip voor mankemensen met zich mee in de toekomst? Ik kreeg heel impulsief de kans om deze vragen te stellen aan Simon Godecharle, vaste ethicus bij Emmaüs vzw.

 

 

[*] Als tussendoortje even een uitzondering op de regel: een gesprek waarin ik zelf voor de verandering niet de vragensteller was. Sofie van Vormingplus Waas & Dender deed me op een mooie manier reflecteren over ziek en zinvol zijn in een tijd waarin we collectief ondervinden wat begrensd worden in je keuze- en bewegingsvrijheid kan doen.

 

interview met Lynn Formesyn from Liza Vervaet.

 

[4] Hoe zorgen we voor 'goede' zorg? Voor directeur van het Vlaams Patiëntenplatform Ilse Weeghmans is het antwoord hierop helder: duurzame samenwerking over de 'zorglijnen' heen.

 

 

[5] Het belang van ons mentale en sociale welzijn wordt gezien, maar hoe verweef je dat in beleid? Het is niet óf het economische, óf het menselijke, het is en-en. Volgens professor Arbeidsgeneeskunde Lode Godderis moet vooral ingezet worden op een veilige terugkeer naar werk, met extra aandacht voor kwetsbare groepen, al gebruikt hij die term liever niet.

 

 

[6] 'Ik hoop dat er een debat komt over hoe we kijken naar mensen die ziek zijn, hoe we kijken naar kwetsbaren en ouderen, want de voorbije weken en maanden hebben we onze blik daar toch wel wat van verwijderd', stelt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. Luister hier hoe zij kijkt naar de heropstart van de zorg naast corona en naar de lessen die we uit deze crisis kunnen trekken.

 


[*] Nog een tussendoortje: de pre-corona podcast met rouwexpert en pionier patiëntenwelzijn Manu Keirse over levend verlies, een vorm van chronisch afscheid nemen. Covid-19 dwingt ons anders om te gaan met de dood en alle rituelen die we ermee verbinden. Luister hier naar de kunst van verlies overleven.

 

 

[7] Geïnspireerd door de columns die psychoanalytica en biologe Ariane Bazan de voorbije maanden schreef voor De Standaard, stelde ik haar enkele nieuwsgierige vragen over de huidige aanpak van COVID-19, over de onmondige, vergeten groepen, over huidhonger en de stilte rond intimiteit, over een nieuwe wind in ons zorgbeleid, over een gebrek aan kritisch denkwerk en het comfort van verontwaardiging. Veel kijk- en luisterplezier.

 

 

[8] Betrokkenheid, dat is voor gezondheidseconoom Lieven Annemans een essentieel element in het zorg dragen voor onze samenleving, zeker in tijden van crisis. Wat hebben we nodig om samen zinvolle keuzes te maken? Heldere communicatie, een gezonde dosis autonomie en meer inspraak in de maatregelen die ons uit de donkere coronatunnel moeten halen.

 

 

[9] Met welke blik je naar mogelijke oplossingen kijkt, heeft natuurlijk veel, zo niet alles (?), te maken met het mensbeeld dat je koestert. Als curieuze vragensteller besloot ik de partijvoorzitters te benaderen voor een semi-filosofisch, virtueel gesprek over hoe een goede zorghouding eruitziet, niet alleen binnen de gezondheidszorg, maar ook breder op niveau van mens, maatschappij én milieu. Je weet nooit wanneer we in dit land terug bolletjes moeten gaan kleuren, dus misschien niet slecht om de visie van kopstukken te bevragen. Vier van de zeven hapten toe, waaronder ook Groen-voorzitster Meyrem Almaci.

 

 

[10] De laatste van deze reeks presenteer ik je graag als een trio: drie partijvoorzitters, gaande van centrum- tot extreemrechts. Ze kregen min of meer dezelfde vragen voorgeschoteld. Hieronder hoor je Joachim Coens, Egbert Lachaert en Tom Van Grieken aan het woord. Benieuwd hoe hun uitspraken bij jou binnenkomen.

 

 

 

Bericht gepubliceerd op
17/04/2020 - 09:32

Gepubliceerd in:
Zinvol ziek

Terug naar het overzicht

De Averechtse

Lynn@averechtse.be

0474.36.17.59

BE0650967592


                       
×